Thứ ba, 18/12/2018 08:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cty Cao su Hòa Bình tăng trưởng mạnh

12/04/2012, 09:59 (GMT+7)

Nhiều năm qua công ty là đơn vị làm ăn có hiệu quả, năm sau cao hơn năm trước, giữ được niềm tin đối với khách hàng và cổ đông.

Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình là một trong những đơn vị cổ phần hoá đầu tiên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có vốn điều lệ 172,8 tỷ đồng; trong đó nhà nước chiếm 55% cổ phần, tương đương 95,04 tỷ đồng.

Nhiều năm qua công ty là đơn vị làm ăn có hiệu quả, năm sau cao hơn năm trước, giữ được niềm tin đối với khách hàng và cổ đông.

Theo báo cáo của Tổng Giám đốc Trần Quốc Hưng, trong năm 2011 mặc dù có nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế và thời tiết không thuận lợi phần nào ảnh hưởng đến công ty, nhưng bằng sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị cũng như sự nhạy bén trong tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ - CNV; Công ty đã đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất trong những năm qua. Sản lượng cao su khai thác 2.807,41 tấn, tăng 207,41 tấn, tương ứng tăng 7,98%. 

Chủ tịch HĐQT Huỳnh Văn Bảo kiểm tra việc trồng mới cao su năm 2011

Công ty đã thu mua cao su tiểu điền được 4.633,68 tấn, vượt 363,37% so với kế hoạch, tiêu thụ được 7.258,24 tấn, vượt 81,4%. Tổng doanh thu 733,644 tỷ đồng, vượt kế hoạch 113,32%, cao hơn năm 2010: 292,638 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 128,137 tỷ đồng, vượt kế hoạch 20,13%, tăng hơn 2010 là 32,949 tỷ đồng, tương ứng 34,62%. Nếu đánh giá các chỉ tiêu trong hiệu quả SXKD năm 2011 thì thấy rằng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt 21%, cao hơn năm trước 2,04%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 29,55%, cao hơn năm trước 4,87%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 7.424 đồng, cao hơn năm trước 1.878 đồng, tương ứng cao hơn 33,85%. Công ty đang dự kiến trình Đại hội Cổ đông mức chia cổ tức năm 2011 là 30%/vốn điều lệ, tăng 10% so với kế hoạch.

Trong quý 1 năm 2012 công ty cũng đã khai thác được 289,56 tấn, thu mua cao su tiểu điền được 392,75 tấn, chế biến được 661,354 tấn. Tổng doanh thu quý 1: 150,372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 35,88 tỷ đồng. Mặc dù năm nay là năm cực kỳ khó khăn do giá cả nông sản hàng hoá khó tiêu thụ và xuống giá, nhưng công ty quyết tâm đạt tổng doanh thu 461,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng, chia cổ tức 25% so với vốn điều lệ.

Từ lợi nhuận trong SXKD trong những năm qua công ty đã mạnh dạn đầu tư góp vốn trồng cao su ở Lào và Cămpuchia như: góp 15% vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào với dự án 10.000ha. Vườn cây đã bắt đầu khai thác năm 2011 với lợi nhuận sau thuế 11,055 tỷ đồng. Góp 23% vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - Kampong Thom với dự án 5.500ha, bắt đầu khai thác năm 2015. Góp 6,23% vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu với dự án 10.000ha dự kiến khai thác năm 2014. Góp 10% vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Cao su Bình Long - Tà Thiết với dự án 1.200ha, dự kiến khai thác năm 2014.

Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình những năm qua đã chăm lo tốt đời sống cho CB-CNV, thu nhập bình quân năm 2011 là 7,541 triệu đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân 6,991 triệu đồng/người/tháng.

Mặc dù hiện nay kinh tế suy thoái và khó khăn, nhiều doanh nghiệp có thể bị chựng lại và phá sản, nhưng Công ty Cổ phần Cao Su Hoà Bình đang trên đà xây dựng và phát triển mạnh mẽ nhờ đầu tư đúng hướng.

THANH ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận