Chủ nhật, 19/08/2018 10:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cục BVTV tiếp nhận trên 2.600 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

17/11/2017, 14:05 (GMT+7)

Trong đó, 69 hồ sơ nộp mới, 67 hồ sơ đang chờ nộp phí, 1.609 hồ sơ chờ thẩm định, 12 hồ sơ yêu cầu phải bổ sung, đặc biệt có tới 626 thẩm định không đạt. Riêng số hồ sơ đã hoàn thành xử lí đạt 272 hồ sơ.

Theo Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính Bộ NN-PTNT, tính đến ngày 23/10/2017, qua rà soát việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 - 4 tại Cục Bảo vệ thực vật, kết quả cho thấy, với nhóm dịch vụ công “Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật” đã thực hiện 5 thủ tục hành chính.

Cụ thể, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2.655 hồ sơ. Trong đó, 69 hồ sơ nộp mới, 67 hồ sơ đang chờ nộp phí, 1.609 hồ sơ chờ thẩm định, 12 hồ sơ yêu cầu phải bổ sung, đặc biệt có tới 626 thẩm định không đạt. Riêng số hồ sơ đã hoàn thành xử lí đạt 272 hồ sơ.

ĐĂNG QUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận