| Hotline: 0983.970.780

Cục Thú y đã làm đúng quy định pháp luật

Thứ Tư 19/07/2017 , 07:50 (GMT+7)

Vừa qua, Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh (gọi tắt là Công ty Thủy sản Quảng Ninh) phản ánh việc Cty tiến hành đăng ký kiểm dịch NK nội tạng gia súc, gia cầm nhưng bị từ chối. Vậy điều này đúng hay sai?

Được biết ngày 29/4/2017, Cty có gửi Công văn số 03/17/TT/DKDK-QNSF về việc đăng ký kiểm dịch NK các loại nội tạng động vật đông lạnh (gan, tim, cật, lòng, mề, phổi,…) để gia công, chế biến XK qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), với số lượng NK là 37.500 tấn nội tạng gia súc, gia cầm.

14-23-22_nh_1_12
 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 về kiểm dịch NK động vật, sản phẩm động vật để gia công, chế biến hàng XK của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN- PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (sau đây gọi là Thông tư số 25), quy định sản phẩm động vật trên cạn NK để gia công chế biến XK chỉ có các sản phẩm: Thịt, tai, đuôi, chân, cánh của gia súc, gia cầm và không có sản phẩm nội tạng.

Ngày 08/5/2017 Cục Thú y đã gửi Công văn số 863/TY-KD trả lời Công ty Thủy sản Quảng Ninh với nội dung như sau: Các sản phẩm nội tạng động vật Cty đề nghị kiểm dịch NK để gia công, chế biến XK không thuộc quy định tại Thông tư số 25.

Ngày 13/5/2017, Công ty Thủy sản Quảng Ninh tiếp tục gửi Công văn số 06/17/TT/DKKD-QNSF đăng ký kiểm dịch và Công văn số 26/17/CV-QNSF về việc kiểm dịch NK sản phẩm nội tạng động vật để gia công, chế biến XK, trong đó có nội dung, Cty đã gửi Công văn và hồ sơ đăng ký kiểm dịch NK nội tạng động vật theo trình tự quy định tại Điều 11 của Thông tư số 25 là đúng quy định Việt Nam về NK để gia công, chế biến XK.

Ngày 16/5/2017, Cục Thú y đã gửi Công văn số 926/TY-KD trả lời Cty. Ngày 19/6/2017, Cục Thú y nhận được đơn khiếu nại của Công ty Thủy sản Quảng Ninh (địa chỉ: Khu 1, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Nội dung đơn khiếu nại: Công văn số 863/TY-KD ngày 08/5/2017 của Cục Thú y về việc kiểm dịch NK các loại nội tạng để gia công XK và Công văn số số 926/TY-KD ngày 16/5/2017 của Cục Thú y về việc kiểm dịch NK nội tạng động vật để gia công, chế biến XK.

Đồng thời, Cty đề nghị hủy bỏ Công văn số 926 và tiếp tục để Cty được kiểm dịch NK nội tạng động vật từ các nước vào Việt Nam để gia công, chế biến XK. Theo quy định của Luật Khiếu nại (số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011), Cục Thú y đã gửi Công văn số 1226/TB-TY-TTr,PC ngày 28/6/2017 trả lời Cty không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, với lý do như sau:

(1) Tại khoản 1 Điều 11 quy định về các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: “1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định”;

(2) Thông tư số 25 là văn bản quy phạm pháp luật, được thẩm định và ban hành theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành quy phạm pháp luật năm 2015 (số 80/2015/QH13, ngày 22/6/2015).

14-23-22_nh_4_3
 

Ngày 05/7/2017, Cục Thú y đã gửi Công văn số 1277/TY-TTr,PC báo cáo Bộ NN- PTNT về việc kiểm dịch NK nội tạng động vật từ các nước vào Việt Nam để gia công, chế biến XK qua biên giới phía Bắc của Công ty Thủy sản Quảng Ninh.

Tại Công văn này, Cục Thú y đề xuất Bộ cho phép chủ trì tổ chức cuộc họp, thành phần gồm có: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Chăn nuôi (Bộ NN- PTNT); Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) và các doanh nghiệp NK sản phẩm động vật trên cạn để gia công, chế biến XK để cùng trao đổi, thảo luận về việc kiểm dịch NK sản phẩm nội tạng động vật để gia công, chế biến XK, sau đó tổng hợp và báo cáo Bộ NN- PTNT xem xét quyết định.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, Cục Thú y đã chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thú y hiện hành.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Vì sao tiểu thương chợ Núi Voi phản đối ra chợ tạm?

Vì sao tiểu thương chợ Núi Voi phản đối ra chợ tạm?

Chợ tạm Núi Voi (Thái Nguyên) được làm trên vỉa hè của đường dân sinh, nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Sản xuất khẩu trang không đảm bảo chất lượng, bị xử lý như thế nào?

Sản xuất khẩu trang không đảm bảo chất lượng, bị xử lý như thế nào?

Thời gian qua, lực lượng QLTT toàn quốc đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng.

Cần có kiểm soát chất lượng ‘nông sản giải cứu’

Cần có kiểm soát chất lượng ‘nông sản giải cứu’

Góp tay hỗ trợ nhau vào thời điểm khó khăn là cần thiết, nhưng chất lượng nông sản vẫn cần được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những người may mắn thoát chết trong vụ lật thuyền ở Thừa Thiên - Huế kể lại câu chuyện trong phút giây sinh tử, ai nghe cũng không cầm nổi nước mắt.