Thứ hai, 16/07/2018 09:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cung ứng 40.000 cây giống sâm Ngọc Linh

13/09/2013, 09:26 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho phép Sở Y tế bán 40.000 cây giống sâm Ngọc Linh đảm bảo chất lượng cho UBND huyện Nam Trà My với đơn giá 25.000 đồng/cây giống.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho phép Sở Y tế bán 40.000 cây giống sâm Ngọc Linh đảm bảo chất lượng cho UBND huyện Nam Trà My để cung ứng cho nhân dân trên địa bàn huyện trồng, với đơn giá 25.000 đồng/cây giống.

Bên cạnh đó, UBND Quảng Nam cũng đã giao UBND huyện Nam Trà My có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng mua bán với Sở Y tế và số tiền thu được tạm thời nộp vào tài khoản của Sở Y tế mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Cung ứng trực tiếp cây giống sâm Ngọc Linh cho nhân dân các xã thuộc huyện Nam Trà My trồng kịp thời vụ và báo cáo kết quả việc mua bán, cung ứng cây giống cho UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính theo dõi.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận