Thứ hai, 19/11/2018 04:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đạ Huoai phấn đấu đạt huyện NTM

25/07/2014, 08:25 (GMT+7)

UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, theo kế hoạch đã đề ra thì đến năm 2018, huyện sẽ đạt chuẩn về NTM với 6/8 xã đạt xã chuẩn - chiếm tỷ lệ 75% số xã NTM.

Trong năm 2014, Đạ Huoai phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM là Đạ Oai và Hà Lâm. Đến 2017, Đạ Huoai phấn đấu có thêm 2 xã đạt NTM là Mađagui và Đạ Mri.

Đến năm 2018, Đạ Huoai sẽ có thêm 2 xã đạt NTM là Đạ Tồn và Đoàn Kết - nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 6 trong tổng số 8 xã xây dựng NTM của huyện để đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2018.

Đến năm sau đó (2019), Đạ Huoai sẽ có thêm xã Đạ Ploa đạt NTM và công cuộc xây dựng NTM của Đạ Huoai sẽ hoàn thành 100% số xã đạt NTM vào năm 2020 với xã còn lại là Phước Lộc cũng sẽ đạt chuẩn NTM.

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận