Chủ nhật, 27/05/2018 05:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đà Nẵng có 2 xã đạt chuẩn NTM

23/04/2014, 09:42 (GMT+7)

Đà Nẵng đã trao chứng nhận xã đạt chuẩn NTM cho 2 xã Hoà Tiến, Hoà Châu; mỗi xã được thưởng 100 triệu đồng.

Thành uỷ, UBND TP. Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 18- CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về Tăng cường xây dựng NTM ở huyện Hoà Vang. Nhân dịp này, Đà Nẵng đã trao chứng nhận xã đạt chuẩn NTM cho 2 xã Hoà Tiến, Hoà Châu;  mỗi xã được thưởng 100 triệu đồng.

Triển khai xây dựng NTM từ năm 2011, đến nay Hoà Tiến đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư hơn 365 tỷ đồng, trong đó vốn của nhân dân 322 tỷ đồng (chủ yếu đầu tư xây dựng nhà ở dân cư và phát triển SX). Xã đã đầu tư cho hệ thống giao thông nông thôn hơn 135 tỷ đồng, làm mới nâng cấp hơn 6 km đường liên xã, hơn 18 km đường liên thôn. Xây dựng thêm 3 trạm bơm nhỏ, kiên cố hoá gần 5.000 m kênh mương.

Xây mới 3 nhà văn hoá thôn, nâng cấp 7 nhà văn hóa thôn khác. Các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Tộc họ giáo dục con cháu" được duy trì thường xuyên.

Trong 3 năm triển khai xây dựng NTM, Hoà Châu đã huy động tổng nguồn vốn hơn 304 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp hơn 280 tỷ đồng (chủ yếu xây dựng nhà ở dân cư và phát triển kinh tế). Đến nay, toàn bộ nhà ở dân cư (3.148 nhà) đều kiên cố, đạt chuẩn của Bộ Xây dựng; hộ nghèo chỉ còn 164 hộ, chiếm 4,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22,4 triệu đồng/năm...

Huyện Hoà Vang có 11 xã với 118 thôn, trong đó 4 xã miền núi, 4 xã trung du và 3 xã đồng bằng, tổng diện tích tự nhiên hơn 70 nghìn ha, dân số trên 120 nghìn người. Ba năm xây dựng NTM, toàn huyện huy động tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hơn 170 tỷ đồng, vốn TP. Đà Nẵng gần 400 tỷ đồng, vốn của huyện, xã gần 54 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN gần 61 tỷ đồng, vốn đóng góp của nhân dân hơn 440 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng nhà ở dân cư và phát triển SX).

Đến nay, 2 xã Hoà Tiến, Hoà Châu đã đạt 19/19 tiêu chí, 7 xã là Hoà Phong, Hoà Phú, Hoà Khương, Hoà Phước, Hoà Nhơn, Hoà Sơn, Hoà Liên đạt 13-15 tiêu chí; 2 xã Hoà Bắc, Hoà Ninh đạt 11-12 tiêu chí. Thu nhập bình quân đạt 20,68 triệu đồng/người/năm. Năm 2014, phấn đấu 4 xã là Hoà Phước, Hoà Phong, Hoà Khương, Hoà Phú hoàn thành công cuộc xây dựng NTM.

N.C

Đang được quan tâm

Gửi bình luận