Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bệnh chổi rồng quét sạch vườn nhãn

Bệnh chổi rồng quét sạch vườn nhãn

Chăn nuôi 26/01/2015 - 09:08

Nhà vườn trồng nhãn tiêu da bò ở ĐBSCL đã cố gắng hết sức phòng chống bệnh chổi rồng. Trước đại dịch chổi rồng, họ hy vọng Nhà nước có chính sách hỗ trợ để chuyển đổi cây trồng...

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp