Thứ bảy, 25/05/2019 02:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đại học Cần Thơ góp sức xây dựng NTM

14/01/2015, 08:53 (GMT+7)

Một chiến lược hiệu quả mà trường ĐH Cần Thơ đang triển khai là ký kết hợp tác toàn diện đến cấp huyện nhằm giải quyết các vấn đề của huyện đặt ra. 

Các nhà khoa học trường ĐH Cần Thơ cho rằng, trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng NTM, việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào SX sẽ góp phần giữ vững năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời xây dựng NTM phải gắn chặt với đầu tư phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, liên kết trong chuỗi giá trị từng loại nông sản và tìm kiếm thị trường, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn.

Ông Hà Thành Toàn, Hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ, nhấn mạnh: “Một chiến lược hiệu quả mà trường ĐH Cần Thơ đang triển khai là ký kết hợp tác toàn diện đến cấp huyện nhằm giải quyết các vấn đề của huyện đặt ra.

Thông qua lắng nghe đề xuất nhu cầu của huyện, các chuyên gia của trường đề ra các chương trình, dự án và lên kế hoạch thực hiện thông qua nguồn lực của huyện, hỗ trợ của tỉnh và sự đóng góp của DN…, nông dân được tiếp cận trực tiếp các mô hình canh tác hiệu quả hơn, được tập huấn kỹ thuật canh tác tiên tiến, giảm bớt rủi ro, vất vả và qua đó tăng thu nhập".

Đang được quan tâm

Gửi bình luận