| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 15/01/2021 - 21:02

Thời sự

Đại hội Đảng bộ Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025: Thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Tư 30/09/2020 - 12:27

Đại hội Đảng bộ Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhất trí thông qua Nghị quyết với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 17 chỉ tiêu chủ yếu.

Ban chấp hành Đảng bộ Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên bế mạc, kết thúc thành công thành công tốt đẹp.

Sau ba ngày làm việc, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Đổi mới”, Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Phát triển nhanh các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch.

Cùng với đó, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; năng động, sáng tạo. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên. 

Đại hội phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 8,6% trở lên; GRDP bình quân đầu người dạt 79,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm xuống còn 0,8%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 120 xã trở lên; tỷ lệ Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt 3% trở lên…

Trước đó, Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đạng bộ và 15 đồng chí vào Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.  Tại phiên họp thứ nhất, ông Hồ Văn Niên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

 

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/dai-hoi-dang-bo-gia-lai-nhiem-ky-2020-2025-thuc-hien-7-nhiem-vu-trong-tam-d274195.html