Chủ nhật, 24/06/2018 06:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ IX

12/04/2013, 10:17 (GMT+7)

Trong 3 ngày (từ 10 đến 12/4), Hội ND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành ĐH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Trong 3 ngày (từ 10 đến 12/4), Hội ND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành ĐH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Nhiệm kỳ qua (2008-2013), Hội ND Quảng Bình không ngừng đổi mới, chuyển biến sâu sắc, hiệu quả trong các phong trào thi đua SX-KD giỏi, giảm hộ nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng NTM; mở rộng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Các cấp hội đã phát triển thêm gần 43.000 hội viên, đưa tổng hội viên trong toàn tỉnh lên gần 160.000 người. Phát triển trên 16,5 tỷ đồng Quỹ Hội ND, đưa tổng nguồn quỹ đạt trên 23,3 tỷ đồng, đã giúp cho hàng ngàn hộ ND thoát nghèo và có trên 51.400 hộ đạt danh hiệu SX-KD giỏi.

ĐH đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong chặng đường 5 năm tới. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở, chi, tổ Hội vững mạnh, bộ máy phù hợp và hoạt động có hiệu quả. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở; hướng về cơ sở, tập trung đầu tư vào việc xây dựng cơ sở, chi, tổ Hội vững mạnh. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào gắn với việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các chương trình KT-XH của địa phương và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

ĐH đã bầu ra BCH Hội ND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự ĐH Hội ND Việt Nam lần thứ 6 sắp tới.

TP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận