Thứ tư, 17/07/2019 09:41 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đăk Lăk có 67 ngàn hộ nghèo

23/01/2018, 09:58 (GMT+7)

UBND tỉnh Đăk Lăk vừa có Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh (chưa tính số hộ nghèo, cận nghèo phát sinh sau rà soát do ảnh hưởng của cơn bão số 12), cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,59% so với năm 2016, từ 17,83% xuống còn 15,24%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,04% so với năm 2016, từ 9,65% xuống còn 9,61%.

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh sau rà soát do ảnh hưởng của cơn bão số 12), theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể: Tổng số hộ dân là 435.688 hộ. Số hộ nghèo 66.956 hộ, chiến tỷ lệ 15,37%; Số hộ cận nghèo 42.704 hộ, chiến tỷ lệ 9,8%.

VĂN THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận