Thứ bảy, 21/09/2019 04:03 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đăk Lăk: Hình thành vùng cây công nghiệp chất lượng cao

07/01/2015, 10:06 (GMT+7)

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 3218/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Đăk Lăk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2030 Đăk Lăk là vùng chuyên canh cây công nghiệp chất lượng cao và chế biến nông sản, chăn nuôi đại gia súc, thủy sản, phạm vi gồm các huyện: Krông Păk, Cư Kuin, Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea Kar, Krông Ana, Krông Buk, Krông Năng, Lăk, Krông Bông, Ea Súp, M’Đăk và Ea H’leo. Phát triển kinh tế nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, bắp, mía, cây ăn quả… Phát triển các điểm dân cư nông thôn tập trung.

Cũng theo định hướng quy hoạch, đến năm 2030 Đăk Lăk còn là vùng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị rừng, phạm vi bao gồm các huyện: Buôn Đôn, Ea Sup, Lăk, Krông Bông, M’Đrăk và một phần các huyện Ea H’leo, Krông Năng.

Tập trung bảo vệ, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng, đặc biệt là phát huy các giá trị du lịch rừng khu vực vườn quốc gia Yôk Đôn, khu bảo tồn Nam Ka - Chư Yang Sin, khu bảo tồn Ea Rai-Ea Sô-Trấp Ksơ và phát huy hiệu quả kinh tế rừng.

VĂN THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận