Chủ nhật, 24/06/2018 12:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đăk Lăk phấn đấu năm 2018 thành lập mới ít nhất 40 hợp tác xã

12/10/2017, 08:51 (GMT+7)

Đó là nội dung vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 7920/KH-UBND ngày 6/10/2017 về việc phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đăk Lăk năm 2018.

Theo Kế hoạch, mục tiêu trong năm 2018 thành lập mới ít nhất 40 hợp tác xã (HTX) và 1 liên hiệp HTX; kinh tế tập thể thu hút khoảng 100.000 thành viên tham gia; trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động; 90% số hộ nông dân trên địa bàn nông thôn có tham gia kinh tế tập thể hoặc có sử dụng các dịch vụ của HTX, tổ hợp tác (THT); doanh thu bình quân hàng năm của HTX đạt khoảng 1.200 triệu đồng đối với HTX, THT đạt khoảng 120 triệu đồng đối với THT; thu nhập bình quân của thành viên HTX khoảng 29 triệu đồng/người/năm; thành viên THT khoảng 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ, trung cấp khoảng 70%; đạt trình độ cao đẳng, đại học khoảng 30%; phấn đấu đóng góp của kinh tế tập thể năm 2018 vào GDP của tỉnh bình quân từ 13% trở lên (kể cả đóng góp của kinh tế hộ thành viên); xây dựng ít nhất 6 mô hình HTX điển hình tiên tiến và cá nhân điển hình trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố và ngành…

VĂN THANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận