Thứ năm, 21/06/2018 02:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đắk Nông: Cải tạo, tái canh gần 10.000ha cà phê

16/02/2017, 14:45 (GMT+7)

Tính đến hết năm 2016, tổng diện tích cà phê được tái canh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là 8.784,17ha. 

Trong đó, diện tích cà phê do người dân tự triển khai thực hiện là 4.457,34ha, diện tích cà phê tái canh được hỗ trợ giống là 4.326,83ha. Đối với chương trình ghép, cải tạo được người dân thực hiện đạt 1.076ha.

Việc cải tạo với nhiều hình thức khác nhau như: Ghép cải tạo đồng bộ trên toàn vườn hoặc ghép cải tạo những cây xấu trong vườn. Nguồn chồi ghép phục vụ cải tạo được người dân chọn lựa với những cá thể ưu tú trong vườn, vùng hoặc mua chồi ghép giống TR4, TR9, TR11 của Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên; giống TS1, Lá Xoài của tỉnh Lâm Đồng.

TS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận