| Hotline: 0983.970.780

Đảm bảo cấp nước an toàn

Thứ Tư 31/08/2016 , 13:12 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1566/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là đảm bảo cấp nước an toàn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng; bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lượng nước, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước đạt quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.

Trong đó, về việc quản lý khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước, phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước, xây dựng các phương án bảo vệ, cải tạo chất lượng nguồn nước khai thác đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm nước an toàn; nghiên cứu sử dụng nước mưa, đặc biệt tại các khu vực khó khăn về nguồn nước (vùng xâm nhập mặn, vùng đồng bằng sông Cửu Long, hải đảo và các vùng núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Rà soát, bổ sung các quy định về hệ thống quan trắc chất lượng nguồn nước sinh hoạt; lập phương án tìm kiếm các nguồn nước khai thác thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt đang khai thác.

Kiểm soát nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến nguồn nước; xây dựng cảnh báo sớm chất lượng nguồn nước. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi về xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước, khai thác, sử dụng nguồn nước trái phép;...

Trong quyết định này nêu rõ, Bộ NN-PTNT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cấp nước an toàn khu vực nông thôn: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên phạm vi toàn quốc. Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Xây dựng quy trình tổ chức, phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn cho hệ thống cấp nước nông thôn; thí điểm và nhân rộng mô hình cấp nước an toàn nông thôn; xây dựng kế hoạch, lộ trình và đánh giá kết quả thực hiện câp nước an toàn của các hệ thống cấp nước khu vực nông thôn.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, năng lực đơn vị cấp nước và các cơ quan quản lý cấp nước về cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
'Số hóa' quản lý chăn nuôi

'Số hóa' quản lý chăn nuôi

Tỉnh Bình Định đang triển khai quản lý chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc… trong chăn nuôi bằng công nghệ 4.0.

Chuối tây phát triển 'nóng' dễ lao đao

Chuối tây phát triển 'nóng' dễ lao đao

So với nhiều cây trồng khác, chuối tây đang cho người dân ở Tuyên Quang hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên việc mở rộng quy mô diện tích cần được cân nhắc.