Thứ hai, 10/12/2018 02:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dân chủ ở xã, phường

29/11/2013, 09:59 (GMT+7)

Việc huyện Diên Khánh ra văn bản chỉ đạo chuyển giao nguồn thu hoa lợi từ đồng ruộng sau mùa gặt cho UBND xã là đúng hay sai?

Chị Nguyễn Thùy Trinh ở HTXNN Diên Toàn (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) hỏi:

Nguồn thu hoa lợi từ đồng ruộng sau mùa gặt, trước đây được HTX  tổ chức cho đấu giá. Khoản tiền thu được từ nguồn hoa lợi trên dùng để bù đắp chi phí phục vụ sản xuất (SX); sửa chữa hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng bị hư hỏng. Ngày 16/12/2011, huyện Diên Khánh có văn bản chỉ đạo, việc đấu giá đồng, quản lý và sử dụng nguồn thu này giao cho UBND xã.

Việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình theo Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ là giao chính thức và được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài. Người được giao đất phải bảo vệ, cải tạo, bồi bổ... để tăng khả năng sinh lợi của đất.

Như vậy, nguồn thu hoa lợi  từ đồng ruộng sau mùa gặt phải thuộc về người được giao ruộng. HTX là tổ chức kinh tế tập thể đại diện cho xã viên được quyền quản lý và sử dụng nguồn thu này. Vậy việc huyện Diên Khánh ra văn bản chỉ đạo chuyển giao nguồn thu trên cho UBND xã là đúng hay sai? 

Trả lời:

Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy định những nội dung công khai ở xã, phường bao gồm:

1. Kế hoạch phát triển KT-XH, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã.

2. Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.

4. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp.

5. Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển SX, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển SX, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ BHYT.

6. Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã.

7. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

8. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại điều 19 của Pháp lệnh này.

9. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu.

10. Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện.

11. Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

Từ quy định nêu trên thấy việc chủ trương của UBND thu từ những nguồn thu (đấu giá) để phục vụ cho công tác cải tạo, du tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi là chủ trương đúng nhưng việc sử dụng như thế nào để có hiệu quả mới là điều quan trọng. Do vậy, chị xem lại tại địa phương mình đã thực hiện việc công khai những nội dung trên không và việc thực hiện của xã như thế nào?

Nếu những chủ trương đúng, thực hiện có hiệu quả và đem lại lợi ích cho nhân dân thì luật gia tin dân sẽ đồng tình ủng hộ.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận