Chủ nhật, 16/06/2019 05:30 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 15 - khóa V

18/01/2019, 18:41 (GMT+7)

Chiều ngày 18/01/2019, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ 15 - khóa V, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ 15 - khóa V, nhiệm kỳ 2015 -2020

Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố và trao Quyết định số 2109/QĐ-BTVTU ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc giải quyết công chức thôi việc cho đồng chí Hoàng Sỹ Cường, Bí thư Đảng ủy khối kể từ ngày 01/2/2019.

Đồng chí Hoàng Sỹ Cường đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong hơn 40 năm công tác, đã có rất nhiều thành tích, đóng góp xây dựng Đảng ủy khối nói riêng và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung phát triển bền vững.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Đảng ủy khối theo Kế hoạch số 240-KH/TU ngày 28/12/2018 của Thành ủy.

 Đồng chí Võ Văn Tân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố và trao Quyết định giải quyết công chức thôi việc cho đồng chí Hoàng Sỹ Cường - Bí thư Đảng ủy khối

 Trong năm 2018, Đảng ủy khối đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, đào đạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động, đổi mới sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức; thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong năm 2019, Đảng bộ khối tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội X Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V và triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, trong đó, thực hiện các chỉ tiêu như: 100% các cơ sở đảng thuộc khối quản lý nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao; phấn đấu hoàn thành 100% các đề tài, dự án được giao, gắn nghiên cứu khoa học với chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất; các đơn vị sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, việc làm, thu nhập bình quân người lao động, bảo toàn và phát triển vốn sản xuất; mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có ít nhất một mô hình, giải pháp cụ thể thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính” của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; phấn đấu kết nạp 90 đảng viên mới trở lên; tổ chức Công đoàn khối đạt vững mạnh, Đoàn Thanh niên khối đạt xuất sắc.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận