Thứ bảy, 20/07/2019 05:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức Khoa học và Công nghệ

01/12/2018, 07:50 (GMT+7)

Vào chiều ngày 30/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội nghị “Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2015-2018” và chương trình “Gặp gỡ 2018 vì Hợp tác và Phát triển”.

Tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2015-2018

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, hoạt động trên khắp các lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Thế mạnh của các tổ chức thành viên và trực thuộc VUSTA là lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, VUSTA đã đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Trong hệ thống VUSTA hiện có hội thành viên bao gồm 86 hội chuyên ngành hoạt động trong phạm vi toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, cho tới thời điểm hiện nay có 482 tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc VUSTA được thành lập, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và pháp luật khác có liên quan...

Trong số 482 tổ chức, chỉ có khoảng gần 50 tổ chức thường xuyên vận động được các nguồn viện trợ nước ngoài, bao gồm cả viện trợ phi chính phủ và viện trợ ODA, trung bình hằng năm các tổ chức này huy động được khoảng 80 - 90 dự án với tổng vốn 10 - 12 triệu USD. Các tổ chức này vận hành theo mô hình các tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực phát triển và nhân đạo, triển khai dự án chủ yếu hướng tới phục vụ các đối tượng yếu thế trong xã hội như phụ nữ nghèo, trẻ em, người khuyết tật, người có HIV, vùng sâu vùng xa, khu vực khó khăn..., tập trung trong lĩnh vực sức khoẻ cộng đồng, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục truyền thông về bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế gắn với nông lâm ngư nghiệp...

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, phát biểu tại hội nghị: “Để giúp các tổ chức KH&CN trực thuộc không ngừng phát triển và lớn mạnh, trong thời gian tới VUSTA sẽ thực hiện một số các giải pháp như: Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các tổ chức KH&CN; phát huy vai trò điều phối của VUSTA, đổi mới phương thức hoạt động; phổ biến, hướng dẫn kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về hoạt động KH&CN…”

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Gặp gỡ 2018 vì Hợp tác và Phát triển

Chương trình “Gặp gỡ vì hợp tác và phát triển” là sự kiện thường niên được VUSTA tổ chức từ năm 2015, dành cho các tổ chức trực thuộc và tổ chức thành viên hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. Mỗi năm sự kiện được tổ chức theo các chủ đề khác nhau nhưng hướng tới một mục tiêu chung đó là chia sẻ thông tin và ghi nhận những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các tổ chức với các đối tác, bao gồm cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, với sự kiện “Gặp gỡ vì hợp tác và phát triển năm 2018”, VUSTA đã công bố sáng kiến về Mạng lưới Môi trường và Biến đổi Khí hậu (VECC), nhằm phát huy những kết quả các tổ chức thành viên đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân rộng các sáng kiến thành công; xây dựng năng lực cho hội thành viên; tạo ra sự kết nối giữa các hội thành viên, nhà khoa học với các tổ chức thành viên.

Sáng kiến VECC đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức thành viên và đối tác quốc tế. Đặc biệt là sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam, thông qua việc cử hai chuyên gia phát triển hỗ trợ và cố vấn cho VUSTA; và Quỹ Khí hậu Châu Âu hỗ trợ cho giai đoạn đầu triển khai VECC.

Một số dữ liệu về kết quả hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA trong giai đoạn 2016 – 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 (trên cơ sở số liệu do 200 tổ chức báo cáo)

  • Huy động được khoảng 1.230 tỷ đồng (Trong đó được phê duyệt tiếp nhận 213 dự án viện trợ phi chính phủ, 11 dự án ODA với tổng kinh phí là 32.802.037 USD).
  • Nộp 53 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách.
  • Đăng 1.117 bài trên tạp chí trong nước; 145 bài trên tạp chí quốc tế.
  • Tư vấn, can thiệp cho gần 16.935 phụ nữ, người yếu thế; Tổ chức hơn 406 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, 251 đợt truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng nói chung liên quan đến bình đẳng giới, bình đẳng cho nhóm người yếu thế…
PHẠM TRUNG HIẾU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận