Chủ nhật, 15/09/2019 08:56 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Danh hiệu Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ được công bố 3 năm/lần

09/03/2015, 09:35 (GMT+7)

Bộ Công thương vừa ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. 

Theo đó, bắt đầu từ năm 2015, danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” được xét và công bố ba năm một lần vào dịp Quốc khánh 2/9.

Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” hoặc “Nghệ nhân Ưu tú” (sau đây gọi tắt là danh hiệu nghệ nhân) hoàn thành hồ sơ theo quy định của pháp luật, gửi về Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú trước ngày 1/9 của năm trước năm đề nghị.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân ở hội đồng cấp tỉnh được hoàn thành và gửi hồ sơ về hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trước ngày 1/12 của năm trước năm đề nghị.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân tại hội đồng chuyên ngành cấp Bộ được hoàn thành và gửi hồ sơ lên hội đồng cấp Nhà nước trước ngày 1/4 của năm đề nghị.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân tại hội đồng cấp Nhà nước được hoàn thành và gửi hồ sơ lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 1/6 của năm đề nghị để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận