Thứ sáu, 16/11/2018 08:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đào tạo nghề cho 7.163 lao động

20/03/2012, 09:50 (GMT+7)

Sau 2 năm thực hiện đề án 1956 của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã đào tạo nghề cho 7.163 lao động...

Sau 2 năm thực hiện đề án 1956 của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã đào tạo nghề cho 7.163 lao động; trong đó trên 2.200 lao động thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và người bị thu hồi đất canh tác.

Tỷ lệ lao động được đào tạo các nghề liên quan đến nông nghiệp chiếm 33%, số còn lại là các ngành nghề phi nông nghiệp. Đáng chú ý, trên 70% lao động sau đào tạo đã tự tạo việc làm, tìm được việc làm mới, tăng được thu nhập cho bản thân và gia đình.

Tổng kinh phí thực hiện đề án 1956 tại Quảng Ngãi là 341.6 tỷ đồng; trong đó ngân sách TƯ 332,5 tỷ. Năm 2012 tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đào tạo nghề cho khoảng 17.000 người; bao gồm 7.600 lao động được đào tạo từ ngân sách Nhà nước, 9.300 lao động được đào tạo từ các nguồn xã hội hóa. Đồng thời bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ, quản lý cho 3.000 lượt cán bộ công chức cấp xã.

TUẤN KIỆT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận