Thứ hai, 23/07/2018 01:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đào tạo nghề cho khuyến nông lâm cơ sở nòng cốt

21/12/2010, 07:15 (GMT+7)

Sự vướng mắc về trình độ chênh lệch, về thiếu hụt cán bộ kĩ thuật vùng cao đều được tháo gỡ và sẽ đem lại hiệu quả thiết thực.

Chụp ảnh lưu niệm nhân buổi lễ khai giảng lớp đào tạo Trung cấp khuyến nông lâm cho cán bộ khuyến nông cơ sở người dân tộc thiểu số của huyện Si Ma Cai

Nghị quyết 30a của Thủ tướng Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững đang triển khai đã thực sự trở thành đòn bẩy giúp dân xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đối với người dân ở các vùng miền núi, vùng cao. Để từng bước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, việc chuyển giao khoa học kĩ thuật cho nông dân và đồng bào vùng cao là vấn đề đã được quan tâm, đề xuất trong nhiều cuộc hội thảo.

Với đặc thù về điều kiện kinh tế - xã hội có xuất phát điểm thấp, tập quán canh tác phần lớn theo phương thức tự cung, tự cấp, trình độ dân trí thấp nên việc tiếp cận, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, lực lượng cán bộ người dân tộc thiểu số mặc dù đã được quan tâm đào tạo, nhưng cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu so với sự phát triển hiện nay.

Chương trình 135 của Chính phủ cũng đã tập trung giải quyết những khó khăn này bằng việc tăng cường tập huấn khoa học kĩ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số ngay tại đồng ruộng, song vẫn chưa giải quyết được hiệu quả vấn đề. Bất cập nằm ở chỗ cán bộ phần lớn không hiểu tiếng dân tộc, chưa thành thạo kĩ thuật thực hành nên hướng dẫn và truyền đạt kiến thức tới đồng bào chưa có tính thuyết phục, hiệu quả thấp. Ngoài ra, vấn đề cần quan tâm nữa đó là khi tập huấn xong, cán bộ rút về thì không còn người tiếp tục triển khai áp dụng trong nhân dân, mô hình vì thế cũng theo về cùng cán bộ.

Phương thức “Lấy nông dân để dạy nông dân” cũng đã được đề xuất nhằm khắc phục tình trạng trên, song trên thực tế có rất ít hộ nông dân vùng cao có phương thức sản xuất tiên tiến để hướng dẫn lại cho đồng bào. Để tìm được hướng đi bền vững cho việc giúp dân xóa đói giảm nghèo rất cần xuất phát từ thực tiễn và dựa trên nhu cầu của người dân.

Một giải pháp đã được tìm ra để giải quyết bài toán chuyển giao khoa học kĩ thuật cho đồng bào dân tộc miền núi: đó là đào tạo nghề nông lâm cho cán bộ là người dân tộc thiểu số sinh sống trên chính địa bàn các huyện vùng cao để làm cán bộ nòng cốt ở cơ sở. Sự vướng mắc về trình độ chênh lệch, về thiếu hụt cán bộ kĩ thuật vùng cao đều được tháo gỡ và sẽ đem lại hiệu quả thiết thực.

Xuất phát từ thực tiễn của địa phương, UBND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020. Trong đó xác định trọng tâm là phải tập trung đào tạo nghề cho lực lượng cán bộ khuyến nông ở thôn bản, phấn đấu đến năm 2013, mỗi thôn bản có 1 cán bộ khuyến nông lâm, có trình độ trung cấp nghề khuyến nông lâm trở lên, làm nòng cốt cho phát triển nông lâm nghiệp bền vững theo Nghị quyết 30a của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình Đào tạo nghề với 70% thời lượng học tay nghề thực tiễn sẽ giúp cán bộ cơ sở khắc phục được tình trạng nói lý thuyết nhiều hơn là làm, đồng thời cũng tạo tiền đề cho cán bộ có thể cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân theo cách hiệu quả nhất. Việc đào tạo nghề cho cán bộ cơ sở xã cũng đang là chủ trương của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, được thể hiện bằng Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về chủ trương mở các lớp đào tạo nghề cho cán bộ khuyến nông cơ sở, tháng 8/2010 đã có cuộc hội thảo giữa Sở LĐ-TBXH, Sở NN-PTNT Lào Cai, UBND huyện Si Ma Cai và các đơn vị là Phòng NN-PTNT và Trung tâm Dạy nghề huyện Si Ma Cai. Sau hội thảo, các bên đã nhất trí đề nghị Sở LĐ – TBXH trình UBND tỉnh cho phép mở các lớp đào tạo nghề cho 100 cán bộ khuyến nông cho các thôn bản của huyện Si Ma Cai và áp dụng, nhân rộng mô hình đào tạo cho 2 huyện 30a còn lại là Mường Khương và Bắc Hà. Tháng 9/2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản đồng ý cho mở lớp và ký Quyết định qui định chế độ hỗ trợ đào tạo cho lực lượng cán bộ này từ nguồn vốn 30a theo cam kết giữa Ngân hàng đầu tư phát triển và UBND tỉnh Lào Cai.

Tháng 10 năm 2010, Sở LĐ – TBXH tỉnh Lào Cai và UBND huyện Si Ma Cai đã giao cho Trung tâm Dạy nghề huyện Si Ma Cai phối hợp với Trường Trung cấp nghề Lào Cai và Trường Cao đẳng Công nghệ và nông lâm Đông Bắc khai giảng 2 lớp đào tạo trung cấp nghề khuyến nông lâm cho cán bộ cơ sở với 109 học viên. Đây sẽ là lực lượng cán bộ bố trí làm nòng cốt cho phát triển nông lâm nghiệp ở các thôn bản, bên cạnh đó sẽ là giảng viên trực tiếp phục vụ cho Trung tâm dạy nghề trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủ.

Đây là chủ trương đúng đắn của tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Si Ma Cai nói riêng trong chiến lược phát triển nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

(*): Tác giả hiện là Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRẦN HOÀI NGỌC (*)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận