Thứ bảy, 16/02/2019 06:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đào tạo nghề cho LĐNT

14/03/2013, 09:31 (GMT+7)

Từ năm 2010 - 2012 có trên 12.000 LĐNT trong tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ học nghề, trong đó trên 80% số học viên đã có việc làm...

Từ năm 2010 - 2012 có trên 12.000 LĐNT trong tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ học nghề, trong đó trên 80% số học viên đã có việc làm thông qua các hình thức (tìm được việc làm tại DN, tự tạo được việc làm mới, hoặc vẫn làm công việc cũ nhưng với hiệu quả, năng suất cao hơn, hoặc vẫn làm nông nghiệp nhưng tận dụng được thời gian nông nhàn làm những công việc khác để có thêm thu nhập...). Theo kế hoạch năm 2013 tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ học nghề cho 10.000 LĐNT.

Báo cáo của Ban chỉ đạo 1956 tỉnh Kon Tum cho biết: Sau 3 năm triển khai Quyết định 1956/QĐ-TTg về việc đào tạo nghề cho LĐNT, toàn tỉnh đã có 5.622 lao động được đào tạo nghề. Trong đó, trên 4.200 lao động được đào tạo nghề nông nghiệp, còn lại là đào tạo nghề phi nông nghiệp. Tỉnh phấn đấu trong năm 2013 sẽ có trên 2.600 LĐNT được đào tạo nghề, nâng tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề từ 22,8% lên trên 25%.

THÀNH NHÂN - KA SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận