Thứ ba, 19/02/2019 01:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đất chưa cấp giấy chứng nhận

05/12/2011, 08:50 (GMT+7)

Ông Phan Xuân Phùng ở Nghệ An xin hỏi:

Hiện tại tôi đang ở trên phần đất mà cha tôi đã chia cho từ năm 1979 - 1980, liền kề là của em tôi cũng được chia thời điểm đó. Sau này chủ trương của Nhà nước về đo đạc lại diện tích đất để cấp bìa đỏ, đất của gia đình tôi được đo đạc là 240m2, trong đó có 40m2 đất vườn và 200m2 đất ở, diện tích này đã được cấp sổ đỏ năm 1995.

Năm 2010, xã có chủ trương đo lại đất thì đất của gia đình tôi tăng lên là 477,7 m2, trong đó có gần 60m2 là đất khoán nhưng liền thửa, liền nhà. Nay chủ trương của chính quyền buộc gia đình tôi cắt diện tích đất là 24,5m2 (như sơ đồ tôi đã vẽ) cho em trai tôi ở cạch nhà tôi. Xin hỏi chủ trương của xã là đúng hay sai. Nếu sai thì sai ở chỗ nào?

Trả lời:

Theo thư ông trình bày và sơ đồ thửa đất ông đã vẽ phần đất của gia đình đang sử dụng và phần đất mà chính quyền có chủ trương thu hồi lại để chuyển cho em trai ông, luật gia xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản về thực hiện Luật Đất đai thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai (quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…).

Từ quy định trên thì gia đình anh được Nhà nước cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (gồm đất ở, đất vườn) là 240m2. Phần đất mà đến năm 2010 đo đạc lại dư ra 237,7m2, trong đó có cả phần đất mà Nhà nước giao khoán (đất giao cho hộ sử dụng và hàng năm đóng thuế (đóng sản) cho Nhà nước). Phần đất dư ra so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình anh trước đây luật gia chưa rõ lý do (do lấn chiếm hay do giao thêm…). Nhưng rõ ràng là phần đất này chưa được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý (có thể đề nghị cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bổ sung cho gia đình anh vào mục đích sản xuất nông nghiệp… hoặc có thể điều chỉnh giao cho các hộ khác cho phù hợp với quy hoạch chung của địa phương).

Vì vậy, việc chính quyền xã lấy của gia đình anh 24,5m2 (phần đất này nằm ở phía trước phần đất của gia đình em anh) là phù hợp với quy hoạch đất đai ở địa phương và đúng pháp Luật Đất đai.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận