Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

Giàu từ 'đầu cơ nghiệp'

Giàu từ 'đầu cơ nghiệp'

Chăn nuôi 20/01/2020 - 13:15

Ngày trước, người dân Tuyên Quang nuôi trâu để lấy sức cày, kéo. Nay cơ giới hóa, máy móc đã thay sức trâu, nhưng tổng đàn vẫn tăng vọt bởi nhiều hộ nuôi trâu để làm giàu.

Báo Nông Nghiệp