Thứ sáu, 22/06/2018 10:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đầu tư 23 tỷ đồng sửa chữa các hồ chứa nước

21/10/2013, 10:36 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định phân bổ 23 tỷ đồng để sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định phân bổ 23 tỷ đồng để sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cấp cho UBND huyện Phú Ninh 6 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Ma Phan; Sở NN-PTNT Quảng Nam 6 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước An Long, xã Quế Phong; UBND huyện Núi Thành 6 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp hồ Hố Cái và UBND huyện Tiên Phước 5 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa nước Thành Công, xã Tiên An.

UBND tỉnh giao cho các chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra và theo đúng quy định hiện hành.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận