Thứ sáu, 17/08/2018 08:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

07/12/2017, 10:01 (GMT+7)

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp các ngành tổ chức kinh tế - xa hội, tổ chức chính trị - xã hội và các cá nhân nhận thức về thực hiện lộ trình tiến tới BHTY tế toàn dân năm 2020...

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí 

Đồng thời chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về lợi ích tham gia BHXH, BHYT phù hợp với mỗi địa phương và vùng miền. Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về công tác BHXH, BHYT địa phương.

Chúng ta hãy đẩy mạnh công tác tuyên truyền để BHXH, BHYT góp phần vào việc phân phối lại thu nhập quốc dân một cách công bằng, hợp lý giữa các tầng lớp dân cư, đồng thời giảm chi cho ngân sách Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

H.G

Đang được quan tâm

Gửi bình luận