Thứ hai, 16/07/2018 11:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đẩy mạnh liên kết

16/09/2013, 11:02 (GMT+7)

Qua gần 3 năm triển khai xây dựng NTM thì việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn Bến Tre đã chuyển biến tích cực.

Qua gần 3 năm triển khai xây dựng NTM thì việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn Bến Tre đã chuyển biến tích cực. Các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm đã được hình thành và nhân rộng như:

Mô hình cánh đồng mẫu với tổng diện tích đạt khoảng 336 ha kết hợp ứng dụng tiến bộ KHKT mang lại năng suất, hiệu quả cao tại vùng lúa trọng điểm tại xã Tân Xuân, Mỹ Nhơn (Ba Tri), xã Phong Mỹ (Giồng Trôm).

Mô hình vườn dừa mẫu tại xã Châu Bình (Giồng Trôm) với hình thức liên kết từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm dừa từng bước được hình thành; đồng thời, kết hợp cải tạo, trồng xen, nuôi xen trong vườn dừa... góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng dừa.

Vùng trồng cây ăn quả đang chuyển dịch theo hướng chuyên canh cây đặc sản như: nhãn, chôm chôm, sầu riêng, bưởi da xanh... được sản xuất theo hướng an toàn sinh học, tiêu chuẩn GAP, phục vụ xuất khẩu; kết hợp phát triển các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch sinh thái hoa kiểng.

Tập trung đầu tư xây dựng 42 mô hình từ nguồn vốn 7 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM để góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trong xây dựng NTM bằng cách: Hỗ trợ cây con giống có chất lượng cao, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân, hỗ trợ vốn phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất.

NGUYỄN DUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận