| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 19/01/2021 - 22:22

Thủy sản

Đẩy mạnh sản xuất giống thủy sản

Thứ Tư 02/08/2017 - 15:02

Theo Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất giống thủy sản An Giang, năm 2017 trung tâm tăng cường nghiên cứu, sản xuất các giống thủy sản quý hiếm, chất lượng tốt để cung cấp cho người nuôi.

13-56-17_nh_-_s_xut_c_tr_giong_o_n_ging
Sản xuất cá tra giống tại huyện Châu Phú – An Giang

Đồng thời, trung tâm sẽ liên kết sản xuất con giống với các vệ tinh và cung cấp 779.000 con cá tra giống, 550,5 triệu con cá tra bột. SX giống tôm càng xanh toàn đực theo công nghệ của Israel được trên 9,47 triệu con, 70,7 triệu ấu trùng tôm càng xanh.

Ngoài ra, các loại cá quý có nhu cầu thị trường tiêu thụ cao như cá hô cũng được nhân giống cung cấp 6.160 con, cá chạch lấu 20.750 con, cá trê giống 18.000 con, lươn giống 17.700 con, cá lăng nha 7.000 con.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/day-manh-san-xuat-giong-thuy-san-d199402.html