Thứ hai, 23/07/2018 01:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đẩy mạnh việc cấp Giấy CNQSD đất

26/08/2011, 09:32 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đã vừa có chỉ thị thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

Theo đó, yêu cầu UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp Giấy CNQSDĐ ở địa phương, nhất là đất ở và đất chuyên dùng; hàng năm các tỉnh, thành phố phải giao chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy CNQSDĐ cho từng huyện, xã làm cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ.

Trước mắt, các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo rà soát, thống kê toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ và hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã tiếp nhận chưa giải quyết, số Giấy CNQSDĐ đã ký chưa trao, tập trung lực lượng, phấn đấu giải quyết xong các công việc này trước tháng 12/2011. Đối với những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng, phức tạp thì UBND các tỉnh xem xét ban hành quy định cụ thể giải quyết dứt điểm tình trạng này trong 2 năm 2011 và 2012 

AL

Đang được quan tâm

Gửi bình luận