Thứ hai, 23/09/2019 10:08 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở

03/03/2015, 06:16 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng cho người có nhu cầu về nhà ở tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp, thời hạn phù hợp.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao tiếp tục có các biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ về cho vay hỗ trợ nhà ở.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu về nhà ở tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp, thời hạn phù hợp.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận