Thứ hai, 16/07/2018 12:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

ĐBSCL: Bình chọn các giống lúa ĐX hàng đầu:

17/02/2011, 09:31 (GMT+7)

Ngày 16/2/2011, tại VL ĐBSCL gần 600 cán bộ khuyến nông và nông dân các tỉnh ĐBSCL, miền Đông Nam bộ tham quan đồng lúa và dự hội thảo đáng giá giống lúa vụ ĐX 2010-2011.

Kết quả trong tổng số 295 phiếu bình chọn 9 giống lúa phẩm chất gạo tốt, có tính kháng sâu bệnh, xếp hạng 1 giống lúa OM10041, hạng 2 giống OM5451, hạng 3 giống OM6904 và các giống còn lại theo thứ tự gồm: 4/ OM10040, 5/ OM6932, 6/ OM6976, 7/ OM6916, 8/ OM7347, 9/ OM5886.

Những giống lúa mới triển vọng năm 2011 được lai tạo từ Bộ môn Công nghệ sinh học trong vụ ĐX vừa qua có đặc tính nông học, tính kháng sâu bệnh và năng suất biểu hiện tốt qua 2 vụ HT và ĐX 2010-2011 như: OM6916, OM6932, OM6904, OM9605, OM8017, OMCS10434, OM10423. Trong năm 2011, sau khi thông qua hội đồng đánh giá cấp cơ sở Bộ môn công nghệ sinh học đề nghị công nhận 7 giống lúa.

Trong đó giống lúa mới đề nghị công nhận là giống lúa chính thức gồm OM5451, OM8923, OM5464, OM6976; giống lúa mới đang đề nghị công nhận là giống sản xuất thử: OM5166, OM3995, OM8232.

HỮU ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận