Thứ năm, 21/06/2018 02:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đề nghị Trung ương cấp 108 tỷ đồng bù miễn thủy lợi phí

09/07/2013, 09:24 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét bổ sung kinh phí cho ngân sách tỉnh để cấp bù miễn thủy lợi phí cho đơn vị quản lý thủy nông trong năm 2013 với số tiền 107.819 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét bổ sung kinh phí cho ngân sách tỉnh để cấp bù miễn thủy lợi phí cho đơn vị quản lý thủy nông trong năm 2013 với số tiền 107.819 triệu đồng.

Nguyên nhân mà tỉnh Quảng Nam đề nghị là do kinh phí thực hiện hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí quá lớn, trong khi tỉnh Quảng Nam còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách Trung ương và nhu cầu thực tế về kinh phí miễn thu thủy lợi phí.

Theo dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2013 được UBND tỉnh xây dựng và đã phê duyệt tại Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 là 84.976 ha. Kinh phí cấp bù do miễn thu thủy lợi phí phê duyệt năm 2013 là 88.302 triệu đồng. Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhu cầu mở rộng diện tích canh tác do đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi nên dẫn đến mỗi năm tổng số kinh phí miễn thu thủy lợi phí sẽ tăng lên đáng kể, ước khoảng 10% hàng năm.

Cụ thể: Năm 2013: 88.302 triệu đồng; năm 2014: 97.132 triệu đồng; năm 2015: 106.845 triệu đồng; năm 2016: 117.529 triệu đồng và năm 2017: 129.282 triệu đồng. Bình quân tổng nhu cầu kinh phí miễn thủy lợi phí hàng năm đề nghị Bộ Tài chính cấp cho UBND tỉnh Quảng Nam với số tiền 107.819 triệu đồng.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận