Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 30/09/2020 - 00:08

Thời sự

Đề xuất xem xét bổ sung quyền cho Thủ tướng và các Bộ trưởng

Thứ Sáu 25/10/2019 - 12:58

Sáng 25/10, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Tổ chức Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 ngày 21/10.

Tại dự thảo trình Quốc hội lần này, Bộ Nội vụ giữ đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ trưởng.

Cụ thể, với Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh 11 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn theo luật hiện hành, dự thảo Luật bổ sung thêm quy định: Người đứng đầu Chính phủ có quyền chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền về quản lý công chức, viên chức...

Ngoài ra, dự Luật cũng đề xuất bổ sung cho Thủ tướng thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan hành chính nhà nước khác thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập Hội đồng, Ủy ban hoặc Ban khi cần thiết để giúp lãnh đạo Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành.

Bộ trưởng sẽ có thêm quyền cho từ chức và biệt phái cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc; điều động, luân chuyển, biệt phái người đứng đầu hoặc cấp phó của đơn vị trực thuộc.

Dự thảo luật còn đưa ra các phương án giảm số lượng Phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện từ hai người xuống còn một người.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/de-xuat-xem-xet-bo-sung-quyen-cho-thu-tuong-va-cac-bo-truong-d251751.html