Thứ tư, 12/12/2018 07:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đền bù khi thu hồi đất

13/11/2013, 09:59 (GMT+7)

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

Bạn đọc gửi từ hòm thư: maihaxoa@gmail.com xin hỏi:

Ba năm trước Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất lúa của gia đình tôi và các gia đình khác để làm đường với mức bù 25 triệu đồng một sào 500 m2. Nay diện tích đất nông nghiệp của gia đình tôi và các gia đình khác lại có lệnh thu hồi để làm dự án tái định cư cấp đất ở lâu dài với mức đền bù 50 triệu đồng một sào 500 m2.

Hầu hết người dân muốn mức đền bù cao hơn và được quyền mua một suất đất ở nhưng do huyện nắm quyền nên không chấp nhận nguyện vọng của dân. Với các mức đền bù đó và quyền thu hồi đất do cấp huyện nắm quyền có phù hợp với Luật Đất đai do Nhà nước ban hành không?

Trả lời:

Theo Luật Đất đai và Nghị định số 84/2007 ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009 ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp trong trường hợp không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng mà không có nguyện vọng nhận bồi thường bằng đất làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 17/2006 thì được bồi thường bằng giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư hoặc tại vị trí trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch.

Mức đất được giao do UBND cấp tỉnh căn cứ vào khả năng quỹ đất và mức đất bị thu hồi của từng hộ gia đình, cá nhân để quy định. Giá đất ở được giao bằng giá loại đất nông nghiệp tương ứng đã thu hồi cộng với chi phí đầu tư hạ tầng khu dân cư nhưng không cao hơn giá đất ở có điều kiện tương ứng tại thời điểm thu hồi đất đã được UBND cấp tỉnh quy định và công bố.

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường; Diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Trường hợp đất thu hồi là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp… khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng khi Nhà nước thu hồi đất và nhận chính sách bồi thường, hỗ trợ.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận