Thứ năm, 22/11/2018 01:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đền bù khi thu hồi đất

12/05/2014, 06:55 (GMT+7)

Đất nông nghiệp được bồi thường gồm: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: lenam.9143@yahoo.com hỏi:

Gia đình tôi có 4 sào đất nông nghiệp. Do dự án làm quốc lộ 45 nên đã bị thu hồi 2 sào, còn lại 2 sào đang canh tác lúa. Nay lại có lệnh thu hồi để làm dự án tái định cư cấp đất ở lâu dài. Với mức đền bù là 80 triệu một sào 500 mét vuông, tức là giá 160 ngàn đồng một mét vuông.

Vì gia đình đông nhân khẩu muốn mua một suất đất để ở. Nhưng ban dự án qui định giá đất ở là 6 triệu đồng một mét vuông, cộng với giá đầu tư cơ sở hạ tầng là 230 ngàn đồng một mét vuông và áp dụng cho tất cả các hộ bị thu hồi đất muốn mua đất ở đều như vậy.

Nếu so với Luật Đất đai đã qui định: Giá đất ở được giao bằng giá loại đất nông nghiệp tương ứng đã thu hồi cộng với chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư nhưng không cao hơn giá đất ở có điều kiện tương ứng tại thời điểm thu hồi đất đã được UBND cấp tỉnh qui định và công bố.

Ban dự án còn công bố, nếu hộ nào không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế và chỉ nhận tiền đền bù mà không được mua đất ở. Hoặc phải nhận diện tích đất ở nơi khác làm đất canh tác. Vậy ban dự án áp đặt và qui định như thế có đúng với Luật Đất đai không? Rất mong luật gia trả lời gấp.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và Thông tư số 14/2009 ngày 1/10/2009 của Bộ Tài nguyên- môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất quy định bồi thường đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định cụ thể như sau:

- Đất nông nghiệp được bồi thường gồm: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- Các trường hợp được bố trí tái định cư:

Hộ gia đình, cá nhân khi bị Nhà nước thu hồi đất ở thì được bố trí tái định cư trong các trường hợp sau: Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu tái định cư).

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.

 Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.

Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống đủ điều kiện tách hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở bị thu hồi thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương để quy định diện tích đất, diện tích nhà ở để bố trí tái định cư.

Từ quy định nêu trên thì gia đình anh bị thu hồi đất nông nghiệp nên không đủ điều kiện để được bố trí đất tái định cư nhưng gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ khi bị thu hồi đất. Nếu thấy việc đền bù chưa thỏa đáng thì có quyền đề nghị UBND huyện và Ban giải phóng đền bù xem xét.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận