Thứ năm, 25/04/2019 06:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Di dời để giao đất cho nhà nước thực hiện dự án thủy lợi

25/03/2010, 15:28 (GMT+7)

Chị Lương Thị Dôi ở xã Xiêng My, Tương Dương, Nghệ An xin cho biết:

Mức đền bù nhân khẩu, nhà ở, đất ở, đất canh tác được cấp giấy chứng nhận và chưa được cấp giấy chứng nhận được quy định như thế nào? Những hộ di dời tự do có được hưởng không? Hiện nay ở xã tôi còn một số hộ chưa di dời vì còn chờ tiền đền bù đất, nhà ở, ruộng vườn. Những vấn đề trên dân hỏi thì huyện không giải thích mà chỉ bắt dân phải di dời. Trong khi số tiền đền bù 11.800.000đồng/khẩu và hơn chục triệu đồng tiền đền bù hoa màu thì người dân chúng tôi không thể di dời được chứ không phải chống đối nhà nước. Nay tôi là cán bộ công chức đang làm việc tại xã thì huyện đánh công văn về cho tôi nghỉ nghỉ việc để thuyết phục gia đình di dời theo kế hoạch của huyện, khi nào xong việc thì trở lại công tác và xem đây là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác năm 2010. Xin hỏi như vậy có đúng không? Nếu bản làng chưa di chuyển thì tôi phải nghỉ việc sao?

Trả lời:

Theo như chị trình bày thì gia đình chị có nhà, đất nhà nước phải thu hồi để xây dựng nhà máy thuỷ điện, đây là công trình của quốc gia. Các hộ di dời tự do, đã được các cơ quan chức năng như UBND huyện, ban giải phóng mặt bằng đền bù, bồi thường và hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất với số tiền hỗ trợ theo nhân khẩu là 11.800.000đồng/khẩu và bồi thường về hoa màu. Tuy trong thư chị chưa nói rõ nhưng rõ ràng việc đền bù của gia đình chị khi nhà nước thu hồi đất đã được thực hiện, người được nhận đền bù đã nhận tiền và nhà nước buộc trong thời hạn nhất định những hộ này phải giao đất cho nhà nước để thực hiện dự án.

Như vậy, theo quy định của pháp luật (Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ -Nghị định 197 ngày 3/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định 69 ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) cũng như các Thông tư hướng dẫn của liên ngành thì nghĩa vụ của người người có đất phải thu hồi phải thực hiện giao đất đúng thời hạn. Nếu quá 30 ngày, kể từ thời điểm phải bàn giao đất mà người có đất bị thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì đại diện của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nơi có đất bị thu hồi và vận động, thuyết phục nhưng người có đất bị thu hồi không chấp hành việc bàn giao đất đã bị thu hồi cho nhà nước thì UBND cấp có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế theo pháp luật.

Đối với chị là cán bộ, công chức thì phải thực hiện đúng quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức, viên chức trong đó có quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức là phải vận động gia đình thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp lệnh của Nhà nước. Do đó UBND huyện cho chị nghỉ việc để chị thuyết phục gia đình thực hiện việc giao đất đã có quyết định thu hồi và di dời chỗ ở đúng tiến độ là cần thiết và không vi phạm pháp luật.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận