Thứ sáu, 22/06/2018 10:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Di Linh đạt chuẩn vào năm 2018

31/03/2014, 10:04 (GMT+7)

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Di Linh (Lâm Đồng), đến năm 2018 huyện này sẽ đạt chuẩn huyện NTM.

Tính đến nay, Di Linh có xã điểm (cấp tỉnh) Tân Châu đạt 17/19 tiêu chí NTM, 3 xã đạt 14/19 tiêu chí, 13 xã đạt từ 7 - 12 tiêu chí.

Dự kiến cuối năm nay, xã điểm Tân Châu đạt 19/19 tiêu chí; 3 xã ưu tiên Hòa Bắc, Gia Hiệp và Gung Ré đạt 17 tiêu chí và đến năm 2015 đạt 19/19 tiêu chí.

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận