| Hotline: 0983.970.780

  • Đi tìm đường riêng cho cây sắn

    'Nông nghiệp 24H' của NongnghiepRadio ngày 12/4 có những nội tin tức nông nghiệp nổi bật bật: Khuyến khích nông dân dùng phân hữu cơ; Thuốc trừ sâu sinh học cho cây thanh long; Nhiều giống lúa tốt cho vụ xuân; Khan hàng cá tra giống; Đi tìm đường riêng cho cây sắn…

    Nông nghiệp Radio

Tự động
Xem thêm