Thứ ba, 19/02/2019 05:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm giảm

26/12/2013, 09:39 (GMT+7)

Dịch LMLM type A đã xuất hiện tại 3 xã thuộc 2 huyện Diễn Châu và Nam Đàn làm 26 con gia súc mắc bệnh, tiêu hủy 12 con...

Theo báo cáo của Chi cục Thú y Nghệ An, năm 2013, dịch CGC xảy ra tại 8 huyện, dịch tai xanh xảy ra ở 5 huyện, bệnh đốm trắng và bệnh hoại tử gan tụy trên tôm nuôi xảy ra ở 3 huyện, thành, dịch LMLM type O xảy ra ở 3 huyện...

Đặc biệt là dịch LMLM type A đã xuất hiện tại 3 xã thuộc 2 huyện Diễn Châu và Nam Đàn làm 26 con gia súc mắc bệnh, tiêu hủy 12 con, tuy nhiên dịch được phát hiện sớm, khống chế tại chỗ chỉ trong vòng 19 ngày đã chặn đứng được dịch.

Trong năm 2013, tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện đề án “Thí điểm quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm hàng ngày giai đoạn 2013 - 2015”, tại 18 xã của 3 huyện Diễn Châu, Nam Đàn và Đô Lương.

Trong năm 2014, Nghệ An chủ trương tiếp tục chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hạn chế tối đa dịch bệnh xảy ra. Đồng thời tăng cường năng lực quản lý nhà nước của ngành thú y, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng giống và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về VSATTP trong chăn nuôi.

THANH MAI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận