Chủ nhật, 20/10/2019 07:25 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điểm mới của BLHS xử lý người chưa thành niên phạm tội

19/03/2018, 06:35 (GMT+7)

Tại Điều 94 và Điều 95 BLHS năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định...

Bạn luongvantung@gmail.com hỏi những quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) mới về xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng, nhất là các thủ tục xin lỗi, hòa giải và giáo dục tại xã, phường.

Trả lời: Tại Điều 94 và Điều 95 BLHS năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định như sau:

Hòa giải tại công đồng

1. Hoà giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường hợp sau đây:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.

2. Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với UBND cấp xã tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

3. Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại;

b) Nghĩa vụ quy định tại Khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn

1. Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 1 đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường hợp sau đây:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.

2. Người được Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án giao cho UBND cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động;

b) Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn;

c) Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép;

d) Các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.

3. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của UBND cấp xã được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận