Thứ hai, 23/07/2018 09:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điển hình tái canh vườn cà phê

30/11/2010, 10:08 (GMT+7)

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin (thuộc TCty Cà phê Việt Nam) đóng trên địa bàn huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) đang quản lý hơn 887 ha cà phê trên địa bàn các xã: Ea Ktur, Ea Ning và Cư Êwi, trong đó hơn 70% diện tích được trồng từ 20 đến 30 năm, đã bước vào giai đoạn già cỗi, năng suất thấp cần phải cải tạo, tái canh trở lại.

Trong 3 năm qua, Công ty đã tiến hành cải tạo vườn cà phê của mình bằng cách trồng lại hoặc cưa đốn lai ghép, phục hồi vườn cà phê bằng các giống cà phê đầu dòng năng suất cao, kháng sâu bệnh, theo quy trình hướng dẫn của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Đến nay, có hơn 40% diện tích vườn cà phê đã qua cải tạo của công ty đạt chất lượng loại A; khoảng 30% diện tích đạt chất lượng loại B và cho năng suất bình quân từ 12 tấn quả tươi/ha trở lên, tương đương 3 tấn nhân/ha.

Dự kiến từ nay đến năm 2015, Công ty sẽ tiến hành cải tạo 100% diện tích cà phê già cỗi.  

H.HÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận