Thứ sáu, 22/06/2018 03:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Diện mạo Bảo Lộc

11/09/2014, 09:40 (GMT+7)

Tính đến nay - tháng 9/2014, Bảo Lộc đã đi qua chặng đường 3 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ngày 5/8/2011 về “Phát triển Bảo Lộc trở thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015”.

Diện mạo Bảo Lộc
Một góc trung tâm TP Bảo Lộc

Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 5/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển Bảo Lộc trở thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015” được ban hành trong bối cảnh Bảo Lộc vừa được nâng lên thành phố và thành phố này vừa thực hiện xong những mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy ban hành trước đó với kết quả cơ bản là đã đạt được các tiêu chí của một đô thị loại III.

Song, từ 2011, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung và Lâm Đồng bắt đầu gặp không ít khó khăn nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 07 của Bảo Lộc cũng gặp những trở ngại nhất định.

BƯỚC PHÁT TRIỂN ĐÁNG GHI NHẬN

Trước hết, xin được nêu một vài kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH của Bảo Lộc để dễ hình dung ra sự phát triển của TP trong vòng 3 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy.

Trong 3 năm từ 2011-2013, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân tuy không đạt chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn ở mức cao: 11,4% (mức đề ra là 16-17%); GDP bình quân đầu người tăng khá qua các năm: 2011 đạt 24,6 triệu đồng, năm 2012 đạt 30,7 triệu đồng năm 2013 tăng lên 36,8 triệu đồng và năm 2014 này ước đạt 43 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2011 là 1.515 tỷ đồng, tăng lên 1.624 tỷ đồng năm 2012, năm 2013 là 1.933 tỷ đồng và ước năm 2014 đạt 2.498 tỷ đồng.

Cùng đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 3,75% năm 2011 xuống còn 2,32% năm 2012, 1,83% năm 2013 và ước năm 2014 này còn 1,41%.

Với Bảo Lộc, việc thực hiện Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy được thể hiện khá rõ ở chỗ TP xác định gắn việc thực hiện các chương trình trọng tâm với thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển KT-XH của địa phương.

Trong 3 năm qua, Bảo Lộc xác định 3 chương trình trọng tâm để phát triển: Chương trình đầu tư phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng tiếp cận tiêu chí đô thị loại II, đáp ứng yêu cầu chức năng tỉnh lỵ; chương trình thực hiện các nghị quyết chuyên đề về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; và chương trình phát triển GD- ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

ĐIỂM QUA MỘT VÀI CHƯƠNG TRÌNH

Với Bảo Lộc, phát triển hạ tầng đô thị đã được đặc biệt chú trọng trong 3 năm qua.

Theo số liệu thống kê của phòng chức năng Bảo Lộc, trong 3 năm qua, TP đã thực hiện nhựa hóa hoặc bê tông hóa được 90/106 tuyến đường với chiều dài 122,6/163km để nâng mật độ đường chính đô thị từ 3,09km năm 2009 lên trên 9km/km2 hiện nay.

Cùng đó là việc đầu tư 5/5 tuyến đường trục xã, 3/7 tuyến đường liên xã (với chiều dài gần 7,5/29km) và 33/43 tuyến đường trục thôn (với chiều dài 51/63km); và đến nay, Bảo Lộc đã đạt được mức hơn 9km/km2 - mức cao hơn so với quy định về mật độ đường giao thông đô thị loại III và đô thị loại II (tiêu chí là 7km/km2).

Về cấp nước, từ 2009 đến nay, Bảo Lộc đã đầu tư trên 20km đường ống để cấp nước cho thêm 15.000 nhân khẩu; hiện đang xúc tiến triển khai dự án xây dựng nhà máy cấp nước có công suất 16.000m3 nhằm đảm bảo tỷ lệ cấp nước sạch cho khoảng 80% dân số.

Ở chương trình thực hiện các nghị quyết chuyên đề về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thì công nghiệp - xây dựng là ngành kinh tế được Bảo Lộc ưu tiên hàng đầu.

 3 năm qua, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng của Bảo Lộc đạt 7.337 tỷ đồng, tăng bình quân 10,3%/năm, chiếm 40% trong GDP; đặc biệt là đã hình thành một số sản phẩm công nghiệp mới có đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành như sản phẩm đồ gỗ cao cấp của Cty TNHH Tân Liên Thành, sản phẩm may mặc của Cty may Nhà Bè, sản phẩm dệt lụa tơ tằm của Cty Việt Silk, sản phẩm thú nhồi bông của Cty Drem Vina...

Trong chương trình xây dựng NTM, trong những năm qua, Bảo Lộc đã chú trọng triển khai ở xã điểm Đam Bri và tất cả 4 xã còn lại. Đến năm 2013, 5 xã xây dựng NTM trên địa bàn TP Bảo Lộc đã được đầu tư tổng nguồn vốn hơn 1.237 tỷ đồng; trong đó, người dân đóng góp 1.040 tỷ đồng, kể cả vốn vay ngân hàng.

Kết quả là đến cuối năm 2013 vừa qua, hai xã Đam Bri và Lộc Thanh đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và 3 xã còn lại đạt 15/19 tiêu chí; phấn đấu cuối năm 2014 này, 3 xã còn lại sẽ cơ bản đạt 19/19 tiêu chí để Bảo Lộc cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào đầu năm 2015 tới.

Có thể nói, với những kết quả đạt được, Bảo Lộc đến nay đã cơ bản kiến tạo được diện mạo của một “trung tâm dịch vụ - công nghiệp” tỉnh Lâm Đồng như Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy đề ra.

KHẮC DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận