Thứ tư, 24/04/2019 11:30 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Diệt chuột bằng Biorat

20/07/2015, 09:54 (GMT+7)

Qua theo dõi, sau 2 - 3 ngày bỏ mồi bả, lượng mồi bả mà chuột ăn từ 75 - 90%; chuột chết rất nhiều trên đồng ruộng; tỷ lệ thiệt hại giảm trung bình khoảng 80 - 90%...

Sau khi đánh giá hiệu quả mô hình diệt chuột hại lúa bằng chế phẩm sinh học Biorat, tỉnh Bình Định đã đầu tư kinh phí nhân rộng với phương thức ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%; xã, phường, hộ nông dân đầu tư 50% tiền mua chế phẩm, nhân công làm và bỏ mồi bả thuốc tại đồng ruộng...

Kết quả vụ ĐX 2013-2014, 2014-2015 cả tỉnh có 7.188,5 ha ruộng thực hiện phòng trừ chuột bằng chế phẩm Biorat, với tổng lượng chế phẩm sử dụng làm mồi bả là 21.565 kg, trong đó vụ ĐX 2013-2014 thực hiện 2.150 ha, vụ ĐX 2014-2015 thực hiện 3.920 ha. Hộ nông dân tự đầu tư thực hiện trong 2 vụ 1.118,5 ha.

Qua theo dõi, sau 2 - 3 ngày bỏ mồi bả, lượng mồi bả mà chuột ăn từ 75 - 90%; chuột chết rất nhiều trên đồng ruộng; tỷ lệ thiệt hại giảm trung bình khoảng 80 - 90%, năng suất lúa tăng bình quân khoảng 15 - 20% so với những diện tích không bỏ mồi bả thuốc.

Từ những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh Bình Định sẽ xem xét đầu tư và chỉ đạo Sở NN-PTNT phối hợp với các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích diệt chuột bằng chế phẩm Biorat, góp phần nâng cao năng suất lúa.

TRẦN DUY KHẢ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận