Thứ tư, 20/06/2018 01:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến chè

04/12/2014, 14:54 (GMT+7)

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến chè được quy định cụ thể theo Điều 5 Thông tư số 59 /2012/TT-BNNPTNT.

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến chè
Trên dây chuyền chế biến chè.

Hỏi: Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến chè được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 5 Thông tư số 59 /2012/TT-BNNPTNT ngày 9/1/12012 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến chè được quy định như sau:

1. Điều kiện sản xuất chè

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chè búp tươi trong sản xuất do Bộ NN-PTNT ban hành hoặc các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm có trong VietGAP hoặc GAP khác, nhưng mức giới hạn an toàn không thấp hơn các quy định tại VietGAP.

2. Điều kiện chế biến chè

Thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01- 07: 2009/BNNPTNT cơ sở chế biến chè - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận