Thứ ba, 13/11/2018 11:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện đăng ký tàu cá

22/11/2011, 11:41 (GMT+7)

Điều kiện đăng ký tàu cá được quy định như thế nào?

Điều kiện đăng ký tàu cá được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 5, Điều 11, Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, khoản 2, Điều 3 và khoản 1, Điều 5, Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ban hành quy chế về Đăng ký tàu cá và thuyền viên, tổ chức, cá nhân được đăng ký tàu cá khi có các điều kiện sau: 1. Tàu cá có nguồn gốc hợp pháp; có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá của cơ quan quản lý thủy sản có thẩm quyền; 2. Đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. 3. Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau: a) Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản; b) Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật; c) Không còn mang số đăng ký tàu nào khác; d) Đã hoàn tất việc đăng kiểm; đ) Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác; e) Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận