Thứ tư, 22/08/2018 04:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện đào tạo sau đại học và đền bù chi phí

20/09/2017, 06:35 (GMT+7)

Nghị định số 101/2017 ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức quy định điều kiện đào tạo sau đại học và đền bù chi phí...

Bạn đọc gửi từ hòm thư quannguyen@gmail.com xin hỏi luật sư về điều kiện học cao học:

Cơ quan tôi vừa thông báo, công chức từ 40 tuổi trở lên thì không được học sau đại học. Quy định như trên có đúng luật không và quy định của pháp luật về đền bù chi phí đào tạo, các trường hợp được miễn đền bù như thế nào? Xin luật sư tư vấn giúp.

Trả lời:

Tại Nghị định số 101/2017 ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức quy định:

Điều kiện đào tạo sau đại học

1. Đối với cán bộ, công chức:

a) Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

b) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

c) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

d) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

2. Đối với viên chức:

a) Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

c) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

3. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

Quy định về đền bù chi phí đào tạo

Cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.

2. Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.

3. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định này.

Điều kiện được giảm chi phí đền bù

Mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1,5% chi phí đến bù.

Trên đây là những quy định chung, việc quy định cán bộ công chức trên 40 tuổi không được đi học sau đại học là đúng quy định.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận