Chủ nhật, 23/09/2018 02:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện để được nuôi trồng thủy sản

30/11/2011, 11:51 (GMT+7)

Để nuôi trồng thủy sản, tổ chức, cá nhân phải có điều kiện gì?

* Để nuôi trồng thủy sản, tổ chức, cá nhân phải có điều kiện gì? Trả lời: Theo quy định tại Điều 24, Luật Thủy sản năm 2003 và Điều 12, Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản thì để nuôi trồng thủy sản, tổ chức, cá nhân phải có các điều kiện sau đây: - Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nuôi trồng thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; - Ðịa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải theo quy hoạch của địa phương. - Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản; tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; - Sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất theo quy định của pháp luật. * Những hành vi nào bị cấm trong nuôi trồng thủy sản? Trả lời: Điều 6, Luật Thủy sản năm 2003 quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động thủy sản, trong đó có quy định những hành vi bị cấm trong nuôi trồng thủy sản, đó là: - Vi phạm các quy định về quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản. - Chuyển mục đích sử dụng đất, mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản đã được giao, cho thuê mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Nuôi trồng giống thủy sản mới khi chưa được Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN - PTNT) cho phép và các loài thủy sản thuộc danh mục cấm nuôi trồng. - Nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch làm cản trở dòng chảy, cản trở hoạt động khai thác thủy sản, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các ngành, nghề khác. - Sử dụng thuốc, phụ gia, hoá chất thuộc danh mục cấm sử dụng để nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản, chế biến, bảo quản thủy sản; đưa tạp chất vào nguyên liệu, sản phẩm thủy sản. - Thả thuỷ sản nuôi trồng bị nhiễm bệnh vào nơi nuôi trồng hoặc vào các vùng nước tự nhiên. - Xả thải nước, chất thải từ cơ sở sản xuất giống thủy sản, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở bảo quản, chế biến thủy sản mà chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn quy định vào môi trường xung quanh.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận