Thứ tư, 17/10/2018 03:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện để SX, kinh doanh thức ăn thủy sản

16/12/2011, 12:16 (GMT+7)

* Để sản xuất thức ăn thủy sản, tổ chức, cá nhân phải có những điều kiện gì? Trả lời: Điều 13, Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản và Khoản 11, Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn thủy sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. 2. Nhà xưởng , kho chứa, trang thiết bị, hệ thống xử lý chất thải phải đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thú y thủy sản, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 3. Có nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành chế biến thực phẩm, hoá thực phẩm hoặc nuôi trồng thuỷ sản. 4. Sử dụng các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất theo quy định của pháp luật. 5. Phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá đã công bố; thực hiện ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật.

* Để kinh doanh thức ăn thủy sản, tổ chức, cá nhân phải có những điều kiện gì? Trả lời: Điều 14, Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản và Khoản 12, Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản quy định các tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn thủy sản phải có đủ các điều kiện sau đây: 1.Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. 2. Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ rõ ràng. 3. Nơi bảo quản, nơi bày bán đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng và vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật. 4. Người quản lý hoặc nhân viên bán hàng có chứng chỉ đã được tập huấn về thức ăn chăn nuôi thuỷ sản hoặc có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản. 5. Chỉ được kinh doanh các loại thức ăn nuôi thủy sản thuộc danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản; thực hiện ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận