Thứ năm, 19/09/2019 05:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điều kiện để thức ăn chăn nuôi được lưu hành hợp pháp

11/08/2014, 07:31 (GMT+7)

Điều kiện đầu tiên là đã công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy theo quy định của pháp luật...

Hỏi: Xin cho biết điều kiện thức ăn chăn nuôi được đưa vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam?

* Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định như sau:

1. Thức ăn chăn nuôi đưa vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đã công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy theo quy định của pháp luật; đã được xác nhận chất lượng bởi Tổng cục Thuỷ sản hoặc Cục Chăn nuôi.

b) Đã được Bộ NN-PTNT cho phép nhập khẩu tại Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007, Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ NN- PTNT và Danh mục thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

c) Đã qua khảo nghiệm, kiểm nghiệm được công nhận của hội đồng khoa học chuyên ngành do Tổng cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi thành lập.

d) Là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận bởi Hội đồng khoa học của Bộ NN-PTNT.

2. Thức ăn chăn nuôi đưa ra khỏi danh mục khi:

a) Trong quá trình sử dụng phát hiện có gây tác hại đến sản xuất, môi trường, VSATTP.

b) Thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng sau 2 lần kiểm tra liên tiếp.

c) Thức ăn chăn nuôi đã hết thời gian hiệu lực trong danh mục.

3. Bổ sung, điều chỉnh Danh mục:

a) Định kỳ 3 tháng một lần, Tổng cục Thuỷ sản hoặc Cục Chăn nuôi trình Bộ trưởng Bộ NN-PTNT bổ sung, điều chỉnh Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam.

b) Nội dung bổ sung, điều chỉnh Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT...

*Hiệu lực của Danh mục

Hiệu lực của danh mục thức ăn chăn nuôi là 5 năm kể từ ngày Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành có hiệu lực. Trước khi hết thời gian hiệu lực 6 tháng, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi nếu có nhu cầu làm thủ tục đăng ký lại vào danh mục tại Tổng Cục thuỷ sản hoặc Cục Chăn nuôi.

 -Hồ sơ đăng ký lại vào danh mục bao gồm:

a) Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT.

b) Bản sao chứng thực bản công bố tiêu chuẩn cơ sở, bản tiếp nhận công bố hợp chuẩn hoặc tiếp nhận công bố hợp quy theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi mới.

c) Bản sao chứng thực mẫu nhãn của sản phẩm.

*Thức ăn chăn nuôi dùng chung cho nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm:

a) Các tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục đăng ký vào danh mục hay điều chỉnh bổ sung các thông tin có liên quan, gửi hồ sơ tới Tổng cục Thuỷ sản và Cục Chăn nuôi.

b) Trình tự thủ tục và các nội dung xác nhận chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi dùng chung trong nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng tương tự như quy định đối với các loại thức ăn chăn nuôi khác trong Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT...

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận