Chủ nhật, 24/06/2018 06:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện học sinh được hỗ trợ

27/12/2016, 07:10 (GMT+7)

Nghị định 116/2016 ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và nhà trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn...

Ông Cà Văn Thịnh ở huyện Sốp Cộp (Sơn La) hỏi:

Gia đình tôi ở vùng có điều kiện khó khăn được nhà nước hỗ trợ việc ăn học cho các cháu. Sang năm 2017, tôi có con đi học trường bán trú của huyện. Tôi rất muốn biết điều kiện để các cháu được nhận tiền hỗ trợ học hành theo quy định.

Trả lời:

Tại Nghị định 116/2016 ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và nhà trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó quy định điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

1. Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải bảo đảm một trong các điều kiện sau:

a) Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;

b) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;

c) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi. Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn cụ thể như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

2. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Đang học tại trường trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại trường phổ thông có nhiều cấp học;

b) Bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

 Nhà ở xa trường khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.

3. Đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh, ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này còn phải là nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận